قفسه فروشگاهی | قفسه بندی |09128100537|قفسه بندی فروشگاهی|قفسه انباری | قیمت تجهیزات فروشگاهی

قیمت تجهیزات فروشگاهی

 تجهیزات فروشگاهی یکی از دسته کالاهای موجود در فروشگاه اینترنتی نوین شلف می باشد.در فروشگاه نوین شلف انواع تجهیزات فروشگاهی با قیمت بسیار مناسب و با کیفیت بالا عرضه می گردد.

جهت کسب مشاوره و اطلاع دقیق از قیمت ها با مشاوران ما در نوین شلف تماس بگیرد.

 

021-66761403

021-66763302

 0912-8100537

 

 

چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری فلزی-60 لیتری-1,250,000+
چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری فلزی-80 لیتری-1,550,000+
چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری فلزی-120 لیتری-1,750,000+
چرخ خرید پلاستیکی (ترولی) 90 لیتری-طوسی-2,600,000+
چرخ خرید پلاستیکی (ترولی) 90 لیتری-مشکی-2,600,000+
چرخ خرید پلاستیکی استوانه ای 70 لیتری-قرمز-700,000+

 

 

پالت پلاستیکی 70*100*160 میلیمتری (بسته 48 عددی)-آبی-350,000+
پالت پلاستیکی 70*100*160 میلیمتری (بسته 48 عددی)-قرمز-350,000+
پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری (بسته 60 عددی )-آبی-645,000+
پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری (بسته 60 عددی )-قرمز-645,000+
پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری (بسته 72 عددی )-آبی-1,355,000+
پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری (بسته 72 عددی )-قرمز-1,355,000+
پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری (بسته 54 عددی )-آبی-1,340,000+
پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری (بسته 54 عددی )-قرمز-1,340,000+
پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری (بسته 48 عددی )-آبی-2,450,000+
پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری (بسته 48 عددی )-قرمز-2,450,000+
پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری (بسته 30 عددی )-آبی-2,475,000+
پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری (بسته 30 عددی )-قرمز-2,475,000+
پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری (بسته 72 عددی )-آبی-740,000+
پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری (بسته 72 عددی )-قرمز-740,000+
پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری (بسته 48 عددی )-آبی-860,000+
پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری (بسته 48 عددی )-قرمز-860,000+
پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری (بسته 48 عددی )-قرمز-1,500,000+
پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری (بسته 48 عددی )-آبی-1,500,000+
پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری (بسته 48 عددی )-آبی-1,330,000+
پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری (بسته 48 عددی )-قرمز-1,330,000+
پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری (بسته 48 عددی )-آبی-2,010,000+
پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری (بسته 48 عددی )-قرمز-2,010,000+
پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری (بسته 48 عددی )-آبی-2,330,000+
پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری (بسته 48 عددی )-قرمز-2,330,000+
پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری (بسته 48 عددی )-آبی-2,650,000+
پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری (بسته 48 عددی )-قرمز-2,650,000+
پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری (بسته 30 عددی )-آبی-2,370,000+
پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری (بسته 30 عددی )-قرمز-2,370,000+
پالت پلاستیکی170*100*70 میلیمتری (بسته 72 عددی)-آبی-680,000+
پالت پلاستیکی170*100*70 میلیمتری (بسته 72 عددی)-قرمز-680,000+
پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر (بسته 72 عددی)-آبی-1,370,000+
پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر (بسته 72 عددی)-قرمز-1,370,000+
پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری (بسته 48 عددی)-آبی-1,760,000+
پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری (بسته 48 عددی)-قرمز-1,760,000+
پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری (بسته 48 عددی)-آبی-1,890,000+
پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری (بسته 48 عددی)-قرمز-1,890,000+
پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری (بسته 36 عددی)-آبی-2,900,000+
پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری (بسته 36 عددی)-قرمز-2,900,000+
پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری (بسته 72 عددی)-آبی-720,000+
پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری (بسته 72 عددی)-قرمز-720,000+
پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری (بسته 72 عددی)-آبی-1,510,000+
پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری (بسته 72 عددی)-قرمز-1,510,000+
پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری (بسته 48 عددی)-آبی-1,700,000+
پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری (بسته 48 عددی)-قرمز-1,700,000+
پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری (بسته 24 عددی)-آبی-2,170,000+
پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری (بسته 24 عددی)-قرمز-2,120,000+
پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)-آبی-4,000,000+
پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)-قرمز-4,000,000+
پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری (بسته 10 عددی)-مشکی-4,000,000+
پالت پلاستیکی15*100*120 میلیمتری (بسته 5 عددی )-15*100*120 سانتیمتری-4,500,000+
پالت پلاستیکی 15*80*100 سانتیمتر (بسته 5 عددی )-15*80*100 میلیمتری-4,500,000+

 

 

سبد خرید پلاستیکی 24*28*44 سانتیمتر-آبی-140,000+
سبد خرید پلاستیکی 24*28*44 سانتیمتر-قرمز-140,000+
سبد خرید فلزی 20*30*40 سانتیمتری-آبکاری-120,000+
سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتری-قرمز-145,000+
سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتری-مشکی-145,000+
سبد خرید پلاستیکی 22*29*42 سانتیمتری-طوسی-145,000+
سبد خرید فروشگاهی چرخ دار-قرمز-665,000+

 

 

استند ابزار خودایست پانچی سفید-50*170 سانتیمتر-1,005,000+
استند ابزار خودایست پانچی سفید-100*170 سانتیمتر-1,750,000+
استند ابزار خودایست پانچی مشکی-50*170 سانتیمتر-1,005,000+
استند ابزار خودایست پانچی مشکی-100*170 سانتیمتر-1,750,000+
استند ابزار خودایست هایپری-90*145 سانتیمتر-2,450,000+
استند ابزار خودایست هایپری-90*175 سانتیمتر-2,900,000+
استند ابزار خودایست هایپری-90*210 سانتیمتر-4,050,000+
استند ابزار خودایست هایپری-90*240 سانتیمتر-4,100,000+

 

 

ست قفسه حبوباتی شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-یک قسمته-2,800,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-دو قسمته-3,080,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-سه قسمته-3,260,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-یک قسمته-3,100,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-دو قسمته-3,380,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-سه قسمته-3,650,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-یک قسمته-3,480,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-دو قسمته-3,880,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-سه قسمته-4,240,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-یک قسمته-4,220,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-دو قسمته-4,950,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-سه قسمته-5,300,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-یک قسمته-5,400,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-دو قسمته-5,800,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-سه قسمته-6,300,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-یک قسمته-6,050,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-دو قسمته-6,750,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 175 سانتیمتر-سه قسمته-7,500,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-یک قسمته-3,250,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-دو قسمته-3,450,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-سه قسمته-3,600,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-یک قسمته-3,700,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-دو قسمته-4,000,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-سه قسمته-4,350,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-یک قسمته-4,000,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-دو قسمته-4,450,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-سه قسمته-4,900,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-یک قسمته-5,450,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-دو قسمته-6,000,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-سه قسمته-6,550,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-یک قسمته-6,300,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-دو قسمته-6,900,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-سه قسمته-7,650,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-یک قسمته-7,000,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-دو قسمته-7,850,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 210 سانتیمتر-سه قسمته-7,700,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-یک قسمته-3,350,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-دو قسمته-3,580,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-سه قسمته-3,950,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-یک قسمته-3,800,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-دو قسمته-4,150,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-سه قسمته-4,490,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-یک قسمته-4,150,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-دو قسمته-4,550,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-سه قسمته-5,000,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-یک قسمته-5,700,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-دو قسمته-6,250,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-سه قسمته-6,780,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-یک قسمته-6,350,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-دو قسمته-7,050,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 5 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-سه قسمته-7,900,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-یک قسمته-7,150,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-دو قسمته-8,050,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 6 طبقه ارتفاع 245 سانتیمتر-سه قسمته-9,000,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-یک قسمته-2,250,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-دو قسمته-2,580,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-سه قسمته-2,700,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-یک قسمته-2,650,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-دو قسمته-2,850,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-سه قسمته-3,180,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-یک قسمته-3,550,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-دو قسمته-3,850,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 3 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-سه قسمته-4,150,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-یک قسمته-4,150,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-دو قسمته-4,600,000+
ست قفسه حبوباتی شیشه خور خودایست دوطرفه 4 طبقه ارتفاع 145 سانتیمتر-سه قسمته-5,150,000+

 

 


برچسب ها: