قفسه فروشگاهی | قفسه بندی |09128100537|قفسه بندی فروشگاهی|قفسه انباری | قیمت قفسه بندی انباری

قیمت قفسه بندی انباری

 

قفسه بندی انباری تولید شده توسط شرکت نوین قفسه ضمن اینکه از  کیفیت بسیار عالی برخوردار است دارای قیمت بسیار مناسبی هم میباشد  .اگر قصد دارید انبار و یا فروشگاه خود را قفسه کنید لیست قیمت قفسه ما را نیز از کارشناسان فروش تهیه نمایید .جهت تماس با کارشناسان فروش صنایع قفسه بندی نوین قفسه با شماره های درج شده در ذیل تماس حاصل فرمایید .

 

021-66761403

021-66763302

0912-8100537

 

 


 

 

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|30|0.7117,160
2صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|30|0.7132,310
3صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|30|0.7154,530
4صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|40|0.7146,450
5صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|40|0.7166,650
6صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|40|0.7193,920
7صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|50|0.7176,750
8صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|50|0.7199,980
9صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|50|0.7233,310
10صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|60|0.7208,060
11صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|60|0.7235,330
12صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|60|0.7272,700
13صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|30|0.9200,990
14صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|40|0.9253,510
15صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|50|0.9305,020
16صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|60|0.9356,530
17صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|30|0.9172,710
18صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|40|0.9218,160
19صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|50|0.9262,600
20صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|60|0.9307,040
21صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|30|0.9153,520
22صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|40|0.9191,900
23صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|50|0.9231,290
24صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|60|0.9271,690
25صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|30|0.7128,270
26صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|30|0.7145,440
27صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|30|0.7169,680
28صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|40|0.7161,600
29صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|40|0.7182,810
30صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|40|0.7213,110
31صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|50|0.7194,930
32صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|50|0.7220,180
33صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|50|0.7256,540
34صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|60|0.7227,250
35صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|60|0.7258,560
36صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|60|0.7299,970
37نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ150|4*4|1.574,538
38نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ150|4*4|290,900
39نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ200|4*4|1.5103,020
40نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ200|4*4|2120,190
41نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*4|1.5127,260
42نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*4|2150,490
43نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*4|1.5159,580
44نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*4|2181,800
45نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*8|2231,290
46نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*8|2276,740
47نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ150|4*4|1.582,719
48نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ200|4*4|1.5110,090
49نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ250|4*4|1.5137,360
50نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ300|4*4|1.5165,640
51نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ150|4*4|1.582,719
52نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ200|4*4|1.5110,090
53نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ250|4*4|1.5137,360
54نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ300|4*4|1.5165,640
55نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ150|4*4|1.582,719
56نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ200|4*4|1.5110,090
57نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ250|4*4|1.5137,360
58نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ300|4*4|1.5165,640
59پیچ و مهره آچاری8 تایی15,251
60پیچ و مهره آچاری16 تایی30,502
61پیچ و مهره آچاری 32 تایی60,903
62پیچ و مهره آچاری64 تایی121,200
63گوشه قفسه فلزی (مثلثی)8 تایی49,995
64گوشه قفسه فلزی (مثلثی)16 تایی99,081
65گوشه قفسه فلزی (مثلثی) 32 تایی197,960
66گوشه قفسه فلزی (مثلثی)64 تایی396,930
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1قاب قفسه راک نیمه سنگین200|40|0/9645,390
2قاب قفسه راک نیمه سنگین200|60|0/9681,750
3قاب قفسه راک نیمه سنگین200|80|0/9774,670
4قاب قفسه راک نیمه سنگین250|80|1/251,108,980
5قاب قفسه راک نیمه سنگین300|40|1/251,105,950
6قاب قفسه راک نیمه سنگین300|60|1/251,149,380
7قاب قفسه راک نیمه سنگین300|80|1/251,218,060
8قاب قفسه راک نیمه سنگین250|40|0/9773,660
9قاب قفسه راک نیمه سنگین250|60|0/9797,900
10بازو قفسه راک نیمه سنگین100|0/8|نارنجی161,600
11بازو قفسه راک نیمه سنگین150|0/8|نارنجی220,180
12بازو قفسه راک نیمه سنگین200|1/25|نارنجی363,600
13صفحه قفسه راک50|60|0/7190,890
14صفحه قفسه راک50|80|0/7251,490

برچسب ها: