قفسه فروشگاهی | قفسه بندی |09128100537|قفسه بندی فروشگاهی|قفسه انباری | قیمت قفسه فروشگاهی

قیمت قفسه فروشگاهی
 

قفسه بندی فروشگاهی تولید شده توسط شرکت نوین قفسه ضمن اینکه از  کیفیت بسیار عالی برخوردار است دارای قیمت بسیار مناسبی هم میباشد  .اگر قصد دارید انبار و یا فروشگاه خود را قفسه کنید لیست قیمت قفسه ما را نیز از کارشناسان فروش تهیه نمایید .جهت تماس با کارشناسان فروش صنایع قفسه بندی نوین قفسه با شماره های درج شده در ذیل تماس حاصل فرمایید .

 

021-66761403

021-66763302

0912-8100537

 


 

 

 

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|20|7/144,000
2کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|25|7/165,000
3کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|30|7/184,000
4کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|35|7/219,000
5کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|40|7/239,000
6کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|20|7/114,000
7کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|25|7/130,000
8کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|30|7/147,000
9کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|35|7/160,000
10کفی قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|40|7/190,000
11کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 95|20|7/118,000
12کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 95|25|7/138,000
13کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 95|30|7/157,000
14کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 95|40|7/196,000
15کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 80|20|7/105,000
16کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 80|25|7/122,000
17کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 80|30|7/138,000
18کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 80|40|7/172,000
19کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 70|20|7/92,000
20کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 70|25|7/107,000
21کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 70|30|7/123,000
22کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 70|40|7/151,000
23کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 55|20|7/74,000
24کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 55|25|7/86,000
25کفی قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری) 55|30|7/99,000
26صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)95|30|7/141,000
27صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)80|30|7/120,000
28صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)70|30|7/106,000
29صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح جدید (هایپری)90|30|7/144,000
30صفحه پشت قفسه فروشگاهی طرح جدید (هایپری)70|30|7/125,000
31صفحه پشت قفسه فروشگاهی تمام پانچ طرح جدید (هایپری)90|30|0/9260,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)145 سانتیمتر493,000
2ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)175 سانتیمتر556,000
3ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)210 سانتیمتر630,000
4ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح جدید(هایپری)240 سانتیمتر695,000
5ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)145 سانتیمتر636,000
6ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)175 سانتیمتر699,000
7ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)210 سانتیمتر770,000
8ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح جدید(هایپری)240 سانتیمتر835,000
9ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)120 سانتیمتر101,000
10ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)150 سانتیمتر126,000
11ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)200 سانتیمتر165,000
12ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)250 سانتیمتر205,000
13ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح جدید(هایپری)300 سانتیمتر246,000
14ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)160 سانتیمتر536,000
15ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)190 سانتیمتر599,000
16ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری)220 سانتیمتر658,000
17ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه سفید طرح قدیم (سوپری) 245 سانتیمتر725,000
18ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)160 سانتیمتر635,000
19ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)190 سانتیمتر686,000
20ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری)220 سانتیمتر751,000
21ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی سفید طرح قدیم(سوپری) 245 سانتیمتر814,000
22ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)100 سانتیمتر65,000
23ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)120 سانتیمتر77,500
24ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)150 سانتیمتر96,000
25ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)200 سانتیمتر125,000
26ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)250 سانتیمتر155,000
27ستون فروشگاهی دیواری سفید طرح قدیم(سوپری)300 سانتیمتر217,000
28ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)100 سانتیمتر65,000
29ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)120 سانتیمتر77,500
30ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)150 سانتیمتر96,000
31ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)200 سانتیمتر125,000
32ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)250 سانتیمتر155,000
33ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح قدیم(سوپری)300 سانتیمتر217,000
34ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)160 سانتیمتر635,000
35ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)190 سانتیمتر686,000
36ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری)220 سانتیمتر751,000
37ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح قدیم(سوپری) 245 سانتیمتر814,000
38ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)160 سانتیمتر536,000
39ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)190 سانتیمتر599,000
40ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری)220 سانتیمتر658,000
41ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح قدیم (سوپری) 245 سانتیمتر725,000
42ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)120 سانتیمتر101,000
43ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)150 سانتیمتر126,000
44ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)200 سانتیمتر165,000
45ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)250 سانتیمتر205,000
46ستون فروشگاهی دیواری قرمز طرح جدید(هایپری)300 سانتیمتر246,000
47ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)145 سانتیمتر635,000
48ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)175 سانتیمتر699,000
49ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)210 سانتیمتر770,000
50ستون فروشگاهی دوطرفه وسط فروشگاهی قرمز طرح جدید(هایپری)240 سانتیمتر835,000
51ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)145 سانتیمتر493,000
52ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)175 سانتیمتر556,000
53ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)210 سانتیمتر630,000
54ستون فروشگاهی خودایست یکطرفه قرمز طرح جدید(هایپری)240 سانتیمتر695,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)20|2|سفید23,000
2براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)25|2|سفید28,000
3براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)30|2|سفید32,000
4براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)35|2|سفید36,500
5براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)40|2|سفید41,000
6براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)20|2|قرمز23,000
7براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)25|2|قرمز28,000
8براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)30|2|قرمز32,000
9براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)35|2|قرمز36,500
10براکت فروشگاهی طرح جدید(هایپری)40|2|قرمز41,000
11براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)20|1/5|سفید21,500
12براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)25|1/5|سفید25,700
13براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)30|1/5|سفید29,000
14براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)40|1/5|سفید36,500
15براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)20|1/5|قرمز21,500
16براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)25|1/5|قرمز25,700
17براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)30|1/5|قرمز29,000
18براکت (لچکی) فروشگاهی طرح قدیم (سوپری)40|1/5|قرمز36,500
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1قید قفسه فروشگاهی طرح جدید90|0.7|قرمز72,000
2قید قفسه فروشگاهی طرح جدید70|0.7|قرمز58,000
3قید قفسه فروشگاهی طرح جدید90|0.7|سفید72,000
4قید قفسه فروشگاهی طرح جدید70|0.7|سفید58,000
5حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|قرمز|4میلیمتر28,500
6حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|قرمز|4میلیمتر25,500
7حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|سفید|4میلیمتر28,500
8حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|سفید|4میلیمتر25,500
9حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)90|آبکاری|4میلیمتر34,000
10حفاظ قفسه فروشگاهی طرح جدید(هایپری)70|آبکاری|4میلیمتر32,000
11برچسب قفسه قرمز|90|419,000
12برچسب قفسه آبی|90|419,000
13برچسب قفسه طوسی|90|419,000

برچسب ها: