قفسه فروشگاهی | قفسه بندی |09128100537|قفسه بندی فروشگاهی|قفسه انباری | قفسه فروشگاهی مخصوص کفی حبوباتی

قفسه فروشگاهی مخصوص کفی حبوباتی

 

با توجه به اینکه فروشگاههای عرضه کننده حبوبات نیلز به طرح خاصی از قفسه دارند ، شرکت نوین شلف نوع خاصی از قفسه بندی را مخصوص فروشگاههای عرضه کننده حبوبات طراحی و پیاده سازی نموده است .

از ویژگی های قفسه فروشگاهی حبوبات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- جا حبوباتی ها در ابعاد 70 و 90 سانتیمتر میباشد

- ابعاد 90 سانتیمتری به صورت تک  و دو و سه قسمه میباشد

- جا حبوباتی ها به صورت شیشه خور میباشد

- مدل 95 سانتیمتری بدون شیشه خور موجود میباشد.

قفسه حبوباتی

قفسه حبوباتی

قفسه حبوباتی

قفسه حبوباتی

قفسه حبوباتی

کفی حبوباتی


برچسب ها: